12 પાસ માટે CISF માં 540 હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ASI ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

હાઇલાઇટ

પોસ્ટનું નામ

કુલ જગ્યા

લાયકાત

છેલ્લી તારીખ

સત્તાવાર સાઇટ

હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ASI

540

12 પાસ

25-10-2022

www.cisfrectt.in

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ (CISF) દ્વારા 540 જગ્યાઓની ભરતી જાહેર

12 પાસ ઉમેદવારો કરી શકે છે અરજી.

ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 25 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઇએ.

પગાર-ધોરણ આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર: રૂ. 29,200 થી 92,300/- હેડ કોન્સ્ટેબલઃ રૂ. 25,500 થી 81,100/- 

CISF નોટિફિકેશન

CISF એ 12 પાસમાં 540 પોસ્ટની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. જે ઉમેદવારો આ ભરતીમાં અરજી કરવા માગે છે તેઓ પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચે અને પછી ઓનલાઈન અરજી કરે.

ઉમેદવારોએ CISF ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઇ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

+

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

અરજીની શરૂઆતની તારીખ: સપ્ટેમ્બર 26, 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ઓક્ટોબર 25, 2022