વેરાવળ મર્કેન્ટાઇલ કો ઓપરેટિવ બેંકમાં બ્રાન્ચ મેનેજરની પોસ્ટ માટે ભરતી 2022

વેરાવળ મર્કેન્ટાઇલ કો ઓપરેટિવ બેંક એ બ્રાન્ચ મેનેજર પોસ્ટની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

વેરાવળ મર્કેન્ટાઇલ કો ઓપરેટિવ બેંકમાં બ્રાન્ચ મેનેજરની પોસ્ટ માટે ભરતી 2022
Veraval Mercantile Co-op. Bank Ltd. Recruitment 2022

વેરાવળ મર્કેન્ટાઇલ કો ઓપરેટિવ બેંક ભરતી ૨૦૨૨

સૂચના વેરાવળ મર્કેન્ટાઇલ કો ઓપરેટિવ બેંકમાં બ્રાન્ચ મેનેજરની પોસ્ટ માટે ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ બ્રાન્ચ મેનેજર
લાયકાત સ્નાતક, અનુસ્નાતક
અરજીની શરૂઆતની તારીખ ઓગસ્ટ 25, 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 4, 2022
રાજ્ય ગુજરાત
દેશ ભારત
સત્તાવાર સાઇટ https://vmcbl.com/

શૈક્ષણિક લાયકાત:

સ્નાતક/એમ.બી.એ. (ફિન) / CAIIB.

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર વધુમાં વધુ 55 વર્ષ.

પગાર:

યોગ્ય ઉમેદવારને આકર્ષક મહેનતાણું પેકેજ.

આ પણ વાંચો: ICPS અરવલ્લી ભરતી 2022: ડેટા એનાલિસ્ટ અને સામાજીક કાર્યકર ની જગ્યા માટે અરજી કરો

વેરાવળ મર્કેન્ટાઇલ કો ઓપરેટિવ બેંક ભરતી ૨૦૨૨ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં આપેલ ઇ-મેઇલ પર Resume મોકલી શકે છે. વધુ માહિતી માટે જાહેરાત વાંચો.

આ પણ વાંચો: GPSC Bharti 2022: 245 જગ્યાઓ માટે આજથી ફોર્મ ભરવાનું શરૂ

Veraval Mercantile Co-op. Bank Ltd. Branch Manager Recruitment 2022 Notification:

વેરાવળ મર્કેન્ટાઇલ કો ઓપરેટિવ બેંકે બ્રાન્ચ મેનેજરની જગ્યા માટે ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તારીખ 04-09-2022 સુધીમાં અરજીઓ મોકલી શકે છે.