10 પાસ માટે ઈસ્ટર્ન રેલવે એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022, 3115 ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

ઈસ્ટર્ન રેલવે એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022

ઈસ્ટર્ન રેલવે એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022: ઈસ્ટર્ન રેલ્વે એ 3115 એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટની ભરતી માટે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટ પર 30-09-2022 થી 29-10-2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી … Read more

ITI પાસ માટે ECIL માં આવી 284 એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓની ભરતી 2022

ECIL ભરતી 2022

ECIL Recruitment 2022: ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (ECIL) એ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટની ભરતી માટે એક સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 27-09-2022 થી 10-10-2022 સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન … Read more

ગુજરાત IOCL ભરતી 2022 – 280 એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

IOCL ભરતી 2022

IOCL ભરતી 2022: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL) એ 280 એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટની ભરતી માટે જાહેરનામું પ્રકાશિત કર્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 24-09-2022 થી 23-10-2022 સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન અરજી … Read more

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022: 10/12/ITI પાસ ઉમેદવારો કરી શકે છે અરજી, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) અમદાવાદ એ એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતીમાં ૧૦/૧૨ અને આઇ.ટી.આઇ. પાસ કરેલ ઉમેદવારો અરજી … Read more

GSRTC ભરૂચ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 – 10 પાસ ઉમેદવારો માટે નોકરીની તક

GSRTC ભરૂચ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) ભરૂચ એ એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતીમાં વિવિધ ટ્રેડમાં ITI કરેલ ઉમેદવારો અરજી … Read more

GSRTC ભરુચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

GSRTC ભરુચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

GSRTC ભરુચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ એ એપ્રેન્ટીસ ની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. GSRTC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 સૂચના GSRTC ભરુચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 … Read more

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી ૨૦૨૨, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી ૨૦૨૨

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી ૨૦૨૨: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) એ સહાયક સર્વેયરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં ITI અથવા ડિપ્લોમા પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, … Read more