8 પાસ માટે CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: વાંચો ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) એ જીડી કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. … Read more

8 અને 10 પાસ માટે સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022: સરકારી પ્રિન્ટીંગ (ફોટો લિથો) પ્રેસ રાજકોટ એ બુક બાઈન્ડર, ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર અને ડી.ટી.પી. ઓપરેટર ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, … Read more

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભરતી 2022 – 8 અને 10 પાસ ઉમેદવારો અરજી કરો

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભરતી 2022: સરકારી પ્રિન્ટીંગ (ફોટો લિથો) પ્રેસ અમદાવાદ એ બુક બાઈન્ડર અને ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, … Read more

RMC VBD Volunteer Recruitment 2022 – 180 જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

RMC VBD Volunteer Recruitment 2022

RMC VBD Volunteer Recruitment 2022: રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC) એ 180 VBD સ્વયંસેવકની જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. RMC VBD સ્વયંસેવક ભરતી 2022 સૂચના RMC VBD સ્વયંસેવક … Read more