ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022: 188 MTS, PA/SA, પોસ્ટમેન/મેલ ગાર્ડ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022: ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ એ ટપાલ સહાયક/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ, પોસ્ટમેન/મેલ ગાર્ડ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ ની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં 10 પાસ અને … Read more

10 અને 12 પાસ માટે ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: 186 જગ્યા માટે અરજી કરો

ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ (ITBP)એ કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં 10 પાસ અને 12 પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે … Read more

Forest Guard Recruitment 2022: ગુજરાતમાં 823 વન રક્ષકની ભરતી જાહેર

Gujarat Forest Guard Recruitment 2022

Forest Guard Recruitment 2022: અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ કોર્સ, ગુજરાત માં ફોરેસ્ટ ગાર્ડ (વન રક્ષક)ની જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી પ્રક્રિયા માટે સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. … Read more

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજીમાં ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી (GUJCOST) માં ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટની જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી પ્રક્રિયા માટે સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીની પ્રક્રિયા શરૂ થઇ ગઇ … Read more

ગુજરાત IOCL ભરતી 2022 – 280 એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

IOCL ભરતી 2022

IOCL ભરતી 2022: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL) એ 280 એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટની ભરતી માટે જાહેરનામું પ્રકાશિત કર્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 24-09-2022 થી 23-10-2022 સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન અરજી … Read more

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022 @nhm.gov.in

નેશનલ હેલ્થ મિશન

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) દેવભૂમિ દ્વારકા એ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન/ સ્પુટમ માઇક્રોસ્કોપિસ્ટ ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર … Read more

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 – BRC, URC અને CRC કો-ઓર્ડિનેટર પોસ્ટ માટે અરજી કરો

SSA ગુજરાત ભરતી 2022

SSA ગુજરાત ભરતી 2022: સમગ્ર શિક્ષા (SSA) ગુજરાત એ BRC, URC અને CRC કો-ઓર્ડિનેટર પોસ્ટ ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. આ ભરતી માટેની લેખિત પરીક્ષા રાજય પરીક્ષા … Read more

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 – સ્ટાફ નર્સ અને અન્ય જગ્યા માટે અરજી કરો

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022: જિલ્લા પંચાયત, ગીર સોમનાથ એ મેડિકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સ અને લેબ ટેકનિશિયન પોસ્ટ ની ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર … Read more

12 પાસ માટે RRC પશ્ચિમ રેલ્વે ગ્રુપ સી ભરતી 2022

RRC પશ્ચિમ રેલ્વે ગ્રુપ સી ભરતી 2022

RRC પશ્ચિમ રેલ્વે ગ્રુપ સી ભરતી 2022: પશ્ચિમ રેલવે (WR) એ ગ્રુપ-સી ની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે … Read more

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022: 10/12/ITI પાસ ઉમેદવારો કરી શકે છે અરજી, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) અમદાવાદ એ એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતીમાં ૧૦/૧૨ અને આઇ.ટી.આઇ. પાસ કરેલ ઉમેદવારો અરજી … Read more