વાંચો આજના તાજા ગુજરાતી સમાચાર: સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર પેપર

વાંચો આજના તાજા ગુજરાતી સમાચાર પત્ર ઓનલાઇન. અહીં તમે સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર, ગુજરાત સમાચાર, જય હિંદ, અકિલા વગેરે ગુજરાતનાં સમાચાર પત્ર ઓનલાઇન વાંચી શકો છો અને e-Paper PDF ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ગુજરાતી સમાચાર
વાંચો આજના તાજા સમાચાર

ગુજરાતી સમાચાર

આજના તાજા સમાચાર: આ લેખ દ્વારા તમે ગુજરાતનાં તમામ તાજા ન્યુઝ ઓનલાઇન વાંચી શકો છો અને તેની પી.ડી.એફ. ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અહીં તમને તમામ સમાચાર પત્રોની લિંક આપેલ છે.

આજના સમાચાર પેપર

ક્રમ નં. ન્યૂઝ પેપર્સ લિંક
1 Gujarat Samachar
2 Gujarat Samachar e-Paper
3 Sandesh
4 Sandesh e-Paper
5 Divya Bhaskar
6 Divya Bhaskar ePaper
7 Bombay Samachar (Ahmedabad)
8 Sambhaav Metro e-Paper
9 Jai Hind
10 Gujarati.Economic Times
11 Gujarat Mitra
12 Akila
13 Nav Gujarat Samay
14 Aaj Kaal
15 Gujarat Today
16 Kutch Mitra
17 Abhiyaan
18 Sanj Samachar
19 Chitralekha
20 Gujarat Darpan
21 Kutchh Uday
22 Gujarati.webdunia.com

સરકારી ભરતી સમાચાર:

ગુજરાત સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતી ભરતીની માહિતી તમે અહીં થી મેળવી શકો છો. તમામ ભરતીની જાહેરાત તમે ગુજરાતીમાં વાંચી શકો છો.