નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ ભરતી 2022 @nhm.gov.in

નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) વલસાડ એ ANM/FHW પોસ્ટની ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ ભરતી 2022

સૂચના નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ ભરતી 2022
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ નેશનલ હેલ્થ મિશન – NHM
પોસ્ટનું નામ ANM/FHW
કુલ જગ્યા 04 પોસ્ટ
લાયકાત ANM/FHW નર્સિંગ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07-10-2022
જોબ લોકેશન વલસાડ
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ https://valsaddp.gujarat.gov.in/

NHM Recruitment 2022 Vacancy Details:

ANM/FHW – 04 Posts

શૈક્ષણિક લાયકાત:

માન્યતા મળેલ યુનિવર્સિટી કે કોલેજ માંથી ANM/FHW નર્સિંગની ડીગ્રી પાસ કરેલ હોવી જોઇએ.

ઉંમર મર્યાદા:

ઉંમર મર્યાદા માટે જાહેરાત વાંચો.

પગાર:

ઉમેદવારોને માસિક રૂ.12,500/- આપવામાં આવશે.

નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા, પોસ્ટ માટે તેમની લાયકાત વિશે પોતાને સંતુષ્ટ કરવું આવશ્યક છે. તેથી, ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ જાહેરાતને ધ્યાનથી વાંચે અને પછી અરજી કરવી.

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ સતાવાર વેબસાઇટ પરથી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી જાહેરાતમાં આપેલ Google Form દ્વારા ઓનલાઇન કરવાની રહેશે. વધુ વિગત માટે જાહેરાત વાંચો.

આ પણ વાંચો: PVC Aadhar Card: આ રીતે કરો ઓર્ડર પીવીસી આધાર કાર્ડનો

નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ ભરતી 2022 નોટિફિકેશન:

નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ એ ANM/FHW પોસ્ટ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. આ ભરતીમાં કુલ 04 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.