નેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022 @nhm.gov.in

નેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) ગાંધીનગર એ મેડિકલ ઓફિસર અને અન્ય પોસ્ટની ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

નેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022
NHM માં વિવિધ જગ્યા માટે અરજી કરો
સૂચના નેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022 – વિવિધ જગ્યા માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ  નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM)
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ
કુલ જગ્યા 03 પોસ્ટ
લાયકાત પોસ્ટ મુજબ
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 07 દિવસની અંદર
જોબ લોકેશન ગાંધીનગર
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ http://nhm.gov.in/

NHM Gandhinagar Recruitment 2022 Vacancy Details:

પોસ્ટનું નામ કુલ પોસ્ટ
મેડિકલ ઓફિસર (સ્ત્રી) 01
ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ 01
એ.એન.એમ./ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર 01

શૈક્ષણિક લાયકાત:

Medical Officer BAMS/ BSAM/ NHMS માન્યતા મળેલ યુનિવર્સિટી કે કોલેજ માંથી પાસપાસ કરેલ હોવુ જોઇએ.
Pharmacist cum Data Assistant B.Pharm/ D.Pharm માન્યતા મળેલ યુનિવર્સિટી કે કોલેજ માંથી પાસપાસ કરેલ હોવુ જોઇએ.
ANM/FHW A.N.M./ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર નો કોર્ષ ઇન્ડીયન નર્સિગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્યતા મળેલ કોલેજ માંથી પાસ કરેલ હોવુ જોઇએ.

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 45 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

પગાર:

  • મેડિકલ ઓફિસર – Rs.25,000/-
  • ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ – Rs.13,000/-
  • ANM/ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર – Rs.12,500/-

નેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા, પોસ્ટ માટે તેમની લાયકાત વિશે પોતાને સંતુષ્ટ કરવું આવશ્યક છે. તેથી, ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ જાહેરાતને ધ્યાનથી વાંચે અને પછી અરજી કરવી.

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

આ પણ વાંચો: SSA ગુજરાત ભરતી 2022 – 1300 સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર જગ્યા માટે અરજી કરો

નેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022 સૂચના:

નેશનલ હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર એ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 07 દિવસની અંદર અરજીઓ કરી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ 03 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.