નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022 @nhm.gov.in

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) દેવભૂમિ દ્વારકા એ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન/ સ્પુટમ માઇક્રોસ્કોપિસ્ટ ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન

સૂચના નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022 – વિવિધ જગ્યા માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ  નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM)
પોસ્ટનું નામ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન/ સ્પુટમ માઇક્રોસ્કોપિસ્ટ
કુલ જગ્યા 01 પોસ્ટ
લાયકાત ડિપ્લોમા અથવા મેડિકલ લેબોરેટરી ટેકનોલોજીનો કોર્ષ અથવા સમકક્ષ ડીગ્રી હોવી જોઇએ.
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 23-09-2022)
જોબ લોકેશન દેવભૂમિ દ્વારકા
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ devbhumidwarkadp.gujarat.gov.in

NHM Devbhumi Dwarka Recruitment 2022 Vacancy Details:

પોસ્ટનું નામ કુલ પોસ્ટ
Lab Technician/ Sputum Microscopist 01

શૈક્ષણિક લાયકાત:

લેબોરેટરી ટેકનિશિયન/ સ્પુટમ માઇક્રોસ્કોપિસ્ટ માધ્યમિક (10+2) અને ડિપ્લોમા અથવા મેડિકલ લેબોરેટરી ટેકનોલોજીનો કોર્ષ અથવા સમકક્ષ

ઉંમર મર્યાદા:

જાહેરાતમાં ઉલ્લેખ નથી.

પગાર:

ઉમેદવારોને માસિક રૂ. 13,000/- આપવામાં આવશે.

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા, પોસ્ટ માટે તેમની લાયકાત વિશે પોતાને સંતુષ્ટ કરવું આવશ્યક છે. તેથી, ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ જાહેરાતને ધ્યાનથી વાંચે અને પછી અરજી કરવી.

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

અરજી ફોર્મ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://devbhumidwarkadp.gujarat.gov.in/ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો: ગ્રેજ્યુએટ માટે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા PO ભરતી 2022 – 1673 જગ્યા

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022 સૂચના:

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા એ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન પોસ્ટ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર અરજીઓ કરી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ 01 જગ્યા પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.