નડિયાદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 – કાયદા સલાહકાર જગ્યા માટે અરજી કરો

નડિયાદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022: જિલ્લા પંચાયત, નડિયાદ એ લીગલ કન્સલ્ટન્ટની ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

નડિયાદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022

નડિયાદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022
ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયત નડિયાદ ભરતી ૨૦૨૨
સૂચના નડિયાદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 – કાયદા સલાહકારની જગ્યા માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ જિલ્લા પંચાયત, નડિયાદ
પોસ્ટનું નામ કાયદા સલાહકાર
કુલ જગ્યા 01 પોસ્ટ
લાયકાત ગ્રેજ્યુએટ
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 07 દિવસની અંદર
જોબ લોકેશન નડિયાદ
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ https://nadiyaddp.gujarat.gov.in/

District Panchayat Nadiad Recruitment 2022 Vacancy Details:

કાયદા સલાહકાર – 01 પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • ઓછામાં ઓછી ભારતની માન્ય યુનિવર્સીટીમાં કાયદાના સ્નાતકની ડીગ્રી હોવી જોઇએ.
  • કાયદાની પ્રેક્ટીસ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત હોવી જોઇએ.
  • CCC+ લેવલનું કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યનું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ ના હોવી જોઈએ.

પગાર:

પગાર ધોરણ માટે કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

નડિયાદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે. ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ જાહેરાતને ધ્યાનથી વાંચે અને પછી અરજી કરવી.

નડિયાદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 સૂચના:

ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયત, નડિયાદ એ લીગલ કન્સલ્ટન્ટ પોસ્ટ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી ૦૭ દિવસની અંદર અરજીઓ કરી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ 01 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.