10 પાસ માટે ITBP કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ)ની જગ્યા માટે ભરતી 2022

ITBP કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ) ભરતી 2022: ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ (ITBP)એ કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ)ની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં 10 પાસ અથવા સમકક્ષ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.

10 પાસ માટે ITBP કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ)ની જગ્યા માટે ભરતી 2022
ITBP Bharti 2022

ITBP કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ) ભરતી 2022

સૂચના 10 પાસ માટે ITBP કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ)ની જગ્યા માટે ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ)
કુલ ખાલી જગ્યા 52 પોસ્ટ
લાયકાત 10 પાસ અથવા સમકક્ષ
અરજી શરૂઆતની તારીખ ઓગસ્ટ 29, 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 27, 2022
સત્તાવાર સાઇટ itbpolice.nic.in

ITBP Bharti 2022 Eligibility Criteria:

શૈક્ષણિક લાયકાત:

ઉમેદવારે માન્ય યુનિવર્સિટીમાથી 10th પાસ અથવા સમકક્ષ ડીગ્રી પાસ કરેલ હોવી જોઇએ.

ઉંમર મર્યાદા:

18 વર્ષથી 25 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઇએ. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને ઉંમરમાં સરકારશ્રીના ધારા ધોરણ મુજબ છુટ-છાટ મળશે.

આ પણ વાંચો: પંજાબ નેશનલ બેંક ભરતી 2022: 103 ઓફિસર અને મેનેજર પોસ્ટ માટે અરજી કરો

ITBP Recruitment 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ.– recruitment.itbpolice.nic.in.
  • નવી નોંધણી ટેબ પર ક્લિક કરો
  • વૈકલ્પિક રીતે, ઉપર જણાવેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો
  • પૂછવામાં આવેલી વિગતો સબમિટ કરીને તમારી જાતને નોંધણી કરો અને તમારા લૉગિન ઓળખપત્રો જનરેટ કરો
  • લૉગિન વિગતો રજિસ્ટર્ડ સંપર્ક ઓળખપત્રો પર મોકલવામાં આવશે
  • ITBP ભરતી 2022 પોર્ટલ પર લોગિન કરો અને પોસ્ટ માટે અરજી કરો
  • પછી તમે જરૂરી માહિતી ભરી શકો છો અને તમારું ફોર્મ સબમિટ કરી શકો છો.

ITBP કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ) ભરતી 2022 સૂચના:

ITBP એ કોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ)ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગતા હોય તે 27-09-2022 ના રોજ અથવા તે પહેલાં ઑનલાઇન અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા કુલ 52 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે.