ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (IPPB) ભરતી 2022 – વાંચો ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન

ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (IPPB) ભરતી 2022: ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ એ મેનેજર, સિનિયર મેનેજર અને અન્ય પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (IPPB) ભરતી 2022

ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (IPPB) ભરતી 2022

સૂચના ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (IPPB) ભરતી 2022 – વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ – IPPB
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ
કુલ જગ્યા 13 પોસ્ટ
જાહેરાત નં. IPPB/HR/CO/RECT./2022-23/02
લાયકાત ગ્રેજ્યુએટ
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ સપ્ટેમ્બર 10, 2022
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 24, 2022
જોબ લોકેશન
સત્તાવાર સાઇટ www.ippbonline.com

IPPB Recruitment 2022 Vacancy Details:

નિયમિત ખાલી જગ્યાઓ:

વિભાગ પોસ્ટ/હોદ્દો ખાલી જગ્યાઓ
ટેકનોલોજી AGM – એન્ટરપ્રાઇઝ/ ઇન્ટિગ્રેશન આર્કિટેક્ટ 01
ચીફ મેનેજર – આઇટી પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ 01
ઉત્પાદન AGM – BSG (બિઝનેસ સોલ્યુશન્સ ગ્રુપ 01
ચીફ મેનેજર – રિટેલ પ્રોડક્ટ્સ 01
ચીફ મેનેજર – રિટેલ પેમેન્ટ્સ 01
કામગીરી AGM (ઓપરેશન્સ) 01
વરિષ્ઠ વ્યવસ્થાપક (ઓપરેશન્સ) 01
જોખમ સંચાલન ચીફ મેનેજર ફ્રોડ મોનિટરિંગ 01
ફાઇનાન્સ DGM- ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટ્સ 01
મેનેજર (પ્રોક્યોરમેન્ટ) 01

કરાર આધારિત ખાલી જગ્યાઓ:

વિભાગ પોસ્ટ/હોદ્દો ખાલી જગ્યાઓ
ટેકનોલોજી DGM – પ્રોગ્રામ/વેન્ડર મેનેજમેન્ટ 01
અનુપાલન મુખ્ય અનુપાલન અધિકારી 01
કામગીરી આંતરિક લોકપાલ 01

શૈક્ષણિક લાયકાત:

ઇજનેરી સ્નાતક / ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી અથવા કમ્પ્યુટર સાયન્સ / MCA માં બેચલર ઓફ ટેકનોલોજી.

ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી અથવા કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં MBA/ અનુસ્નાતક ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

ઉંમર મર્યાદા:

 • મેનેજર – 23 થી 35 વર્ષ
 • વરિષ્ઠ વ્યવસ્થાપક – 26 થી 35 વર્ષ
 • ચીફ મેનેજર – 29 થી 45 વર્ષ
 • આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર – 32 થી 45 વર્ષ
 • ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર – 35 થી 55 વર્ષ
 • DGM – પ્રોગ્રામ/વેન્ડર મેનેજમેન્ટ – 35 થી 55 વર્ષ
 • મુખ્ય અનુપાલન અધિકારી – 38 થી 55 વર્ષ
 • આંતરિક લોકપાલ – 65 વર્ષથી વધુ નહીં

પગાર:

વસ્કેલ મૂળભૂત પગાર ધોરણ (રૂ.માં) ખઅંદાજિત CTC (દર મહિને)
Scale VII 1,16,120 – 3,220 (4) –1,29,000 3,50,000/-
Scale VI 1,04,240 – 2,970 (4) – 1,16,120 3,13,000/-
Scale V 89,890 – 2,500 (2) – 94,890 – 2,730 (2) – 1,00,350 2,53,000/-
Scale IV 76,010 – 2,220 (4) – 84890 – 2,500 (2) – 89,890 2,13,000/-
Scale III 63,840 – 1,990 (5) – 73,790 – 2,220 (2) – 78,230 1,79,000/-
Scale II 48,170 – 1,740 (1) – 49,910 – 1,990 (10) – 69,810 1,41,000/-
Scale I 36,000 – 1490 (7) – 46,430 – 1,740 (2) – 49,910 – 1,990 (7) – 63840 1,12,000/-

અરજી ફી:

 • SC/ST/PWD (માત્ર ઇન્ટિમેશન શુલ્ક) – રૂ.150.00/-
 • બીજા બધા માટે – રૂ. 750.00/-

ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (IPPB) ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • ઉમેદવારોએ IPPB લિમિટેડની વેબસાઇટ પર જવું: https://ibpsonline.ibps.in/ippblaug22/ “ઑનલાઇન અરજી કરો” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો જે નવી સ્ક્રીન ખોલશે.
 • ઉમેદવાર દરેક પોસ્ટ માટે અલગ અરજી ભરીને એક કરતાં વધુ પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારો 10.09.2022 થી 24.09.2022 સુધી જ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અરજીનો અન્ય કોઈ પ્રકાર (ઓનલાઈન સિવાય) સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (IPPB) ભરતી 2022 સૂચના:

IPPB એ વિવિધ જગ્યા માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ તારીખ: 24-09-2022 સુધીમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજીઓ કરી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ 13 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.