ગ્રેજ્યુએટ માટે ICPS બોટાદ ભરતી 2022 – વિવિધ જગ્યા માટે અરજી કરો

ICPS બોટાદ ભરતી 2022: સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS) બોટાદ એ આસિસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને આઉટરીચ વર્કર ની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

ICPS બોટાદ ભરતી 2022

ICPS બોટાદ ભરતી 2022

સૂચના ગ્રેજ્યુએટ માટે ICPS બોટાદ ભરતી 2022 – વિવિધ જગ્યા માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સ્કીમ (ICPS)
પોસ્ટનું નામ આસિસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને આઉટરીચ વર્કર
કુલ જગ્યા 02 પોસ્ટ
લાયકાત ગ્રેજ્યુએટ
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર
જોબ લોકેશન બોટાદ
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ https://wcd.nic.in/

ICPS Botad Recruitment 2022 Vacancy Details:

પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યા
આસિસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 01
આઉટરીચ વર્કર (પુરૂષ) 01

શૈક્ષણિક લાયકાત:

કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી.

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 21 થી 40 વર્ષ હોવી જોઈએ.

પગાર:

  • આસિસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર – Rs.12,000/-
  • આઉટરીચ વર્કર – Rs.11,000/-

ICPS બોટાદ ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા તેમની લાયકાત વિશે પોતાને સંતુષ્ટ કરવું આવશ્યક છે. તેથી, ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ જાહેરાતને ધ્યાનથી વાંચે અને પછી અરજી કરવી.

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

ICPS બોટાદ ભરતી 2022 સૂચના:

ICPS બોટાદ એ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર અરજીઓ કરી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ 02 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.