10 પાસ માટે IB ભરતી 2022: 1671 ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

IB ભરતી 2022: ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) એ સુરક્ષા સહાયક / એક્ઝિક્યુટિવ અને MTS ની ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ કુલ 1,671 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીની પ્રક્રિયા 05 નવેમ્બર 2022 થી શરૂ થશે અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 25 નવેમ્બર 2022 છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા માંગે છે તેઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ mha.gov.in ની મુલાકાત લઈને ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. IB ની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને, તમે તાજેતરની ભરતીની સૂચના વાંચી શકો છો અને ઑનલાઇન ફોર્મ અરજી કરી શકો છો.

IB ભરતી 2022

IB ભરતી 2022

સૂચના 10 પાસ માટે IB ભરતી 2022: 1671 ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB)
પોસ્ટનું નામ સુરક્ષા સહાયક / એક્ઝિક્યુટિવ અને MTS
કુલ જગ્યા 1671 ખાલી જગ્યા
લાયકાત 10 પાસ
અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ 05-11-2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 25-11-2022
સત્તાવાર સાઇટ mha.gov.in

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • મેટ્રિક (10મું વર્ગ પાસ) અથવા માન્ય શિક્ષણ બોર્ડમાંથી સમકક્ષ.
 • જે રાજ્યની સામે ઉમેદવારે અરજી કરી છે તે રાજ્યનું નિવાસી પ્રમાણપત્ર હોવું જોઇએ.

ઉંમર મર્યાદા:

 • સુરક્ષા સહાયક / એક્ઝિક્યુટિવ: 27 વર્ષથી વધુ નહીં.
 • MTS: 18-25 વર્ષ

પગાર ધોરણ:

 • સુરક્ષા સહાયક / એક્ઝિક્યુટિવ: લેવલ-3 (રૂ. 21700-69100) પે મેટ્રિક્સ વત્તા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્વીકાર્ય. ભથ્થાં
 • MTS: લેવલ-1 (રૂ. 18000-56900) પે મેટ્રિક્સ વત્તા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્વીકાર્ય. ભથ્થાં

પરીક્ષા ફી:

 • બધા ઉમેદવારો માટે – Rs. 450/-
 • સામાન્ય/EWS/OBC (પુરુષ) – Rs. 500/-

આ પણ વાંચો: SAIL ભરતી 2022: સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયામાં 245 MT જગ્યાઓની ભરતી જાહેર

IB ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • વેબસાઈટ www.mha.gov.in અથવા www.ncs.gov.in પર લોગઈન કરીને માત્ર ઓનલાઈન નોંધણી દ્વારા અરજીઓ સબમિટ કરવી.
 • અરજીઓ અન્ય કોઈપણ મોડ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
 • નોંધણી કરવા માટે જરૂરી વિગતો દાખલ કરો
 • બધી જરૂરી વિગતો દાખલ કરીને તમારું અરજી ફોર્મ ભરો.
 • નિયત ફોર્મેટ મુજબ ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષરની સ્કેન કરેલી નકલ અપલોડ કરો. જો તમને ફોટો/સહી/અંગૂઠાની છાપ અપલોડ કરતી વખતે કોઈ મુશ્કેલી આવી રહી હોય.
 • અન્ય વિગતો ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • IB ભરતી 2022 એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો અને સંપૂર્ણ ભરેલું એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો.

IB ભરતી 2022 નોટિફિકેશન:

IB એ 10 પાસ પર ભરતી જાહેર કરી છે. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો દ્વારા 1671 સુરક્ષા સહાયક / એક્ઝિક્યુટિવ અને MTS ની જગ્યાઓ ભરવા માટે સૂચના જાહેર કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. વધુ માહિતી માટે IB ભરતી 2022 ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

IB Notification PDF Here