ગુજરાત યુનિવર્સિટી માં 117 જુનિયર ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022: ગુજરાત યુનિવર્સિટી અમદાવાદ માં જુનિયર ક્લાર્ક અને અન્ય પોસ્ટની જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી પ્રક્રિયા માટે સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીની પ્રક્રિયા શરૂ થઇ ગઇ છે અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 03 નવેમ્બર 2022 છે. Gujarat University ની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને તમે તાજેતરની ભરતીની સૂચના વાંચી શકો છો અને અરજી કરી શકો છો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

 

સૂચના ગુજરાત યુનિવર્સિટી માં 117 જુનિયર ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ
કુલ જગ્યા 121
લાયકાત પોસ્ટ મુજબ
અરજીની છેલ્લી તારીખ 03/11/2022
જોબ લોકેશન અમદાવાદ
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ https://gujaratuniversity.ac.in/

ભરતીની વિગતો જાણો:

 • નિયામક કોલેજ વિકાસ પરિષદ: 01
 • મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક અધિકારી: 01
 • ચીફ એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર: 01
 • નિયામક શારીરિક શિક્ષણ: 01
 • ડેપ્યુટી રજીસ્ટ્રાર: 01
 • પ્રેસ મેનેજર: 01
 • ગ્રંથપાલ: 01
 • વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક અધિકારી: 01
 • સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ: 01
 • સિસ્ટમ એન્જિનિયર: 01
 • મદદનીશ રજીસ્ટ્રાર: 01
 • પ્રોગ્રામર: 01
 • યુનિવર્સિટી એન્જિનિયર: 01
 • લેડી મેડિકલ ઓફિસર: 01
 • PA થી રજીસ્ટ્રાર કમ ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ: 01
 • સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-1: 01
 • ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ: 01
 • નાયબ ઈજનેર (સિવિલ): 01
 • વરિષ્ઠ ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ (ઈલેક્ટ્રોનિક્સ): 01
 • વરિષ્ઠ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર: 01
 • વરિષ્ઠ ફાર્માસિસ્ટ: 01
 • ગ્લાસ બ્લોઅર: 01
 • જોબ રિસેપ્શનિસ્ટ: 01
 • ડિસ્ક લાઇબ્રેરીયનને ટેપ કરો: 01
 • કૂક કમ કેર ટેકર: 01
 • જુનિયર ક્લાર્ક: 92

શૈક્ષણિક લાયકાત:

કૃપા કરી સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા:

ઉંમર મર્યાદા માટે જાહેરાત વાંચો.

પગાર:

રૂ. 15,600/- થી રૂ. 67,000/-.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધારાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ https://www.gujaratuniversity.ac.in/career વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો: Vidhyasahayak Bharti 2022: 2600 વિદ્યાસહાયક માટે અરજી કરો

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022 સૂચના:

ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ એ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી કરવા માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. આ ભરતી માં કુલ 121 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.