ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજીમાં ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી (GUJCOST) માં ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટની જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી પ્રક્રિયા માટે સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીની પ્રક્રિયા શરૂ થઇ ગઇ છે અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ઓક્ટોબર 2022 છે. GUJCOST ની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને તમે તાજેતરની ભરતીની સૂચના વાંચી શકો છો અને અરજી કરી શકો છો.

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી ભરતી 2022

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી

સૂચના ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજીમાં ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી – GUJCOST
પોસ્ટનું નામ ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ
કુલ જગ્યા 02 પોસ્ટ
લાયકાત ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31-10-2022
સત્તાવાર સાઇટ https://gujcost.gujarat.gov.in/

GUJCOST Recruitment 2022 Vacancy Details:

  • Clerk cum Typist – 02 Posts

શૈક્ષણિક લાયકાત:

માધ્યમિક અને અથવા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કરી હોય અથવા સરકાર દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.

અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં ડેટા એન્ટ્રીના કામ માટે પ્રતિ કલાકની ચોકસાઈ સાથે 6500 કી અવમૂલ્યનથી ઓછી ઝડપ હોવી જોઈએ.

GUJCOST માં અરજી કરવાની ઉંમર મર્યાદા જાણો:

અરજીના છેલ્લા દિવસે 18 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હોવા જોઈએ અને 33 વર્ષથી વધુ ઉંમર ન હોવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો: AAI ભરતી 2022: 131 ગ્રેજ્યુએટ/ડિપ્લોમા એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો

GUJCOST માં શું પગાર ધોરણ આપવામાં આવશે જાણો:

કરારની અવધિ સંતોષકારક પૂર્ણ થયા પછી રૂ.19,900-63,200 (7મા પગાર ધોરણ મુજબ સ્તર 2).

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

Application Form PDF

આ પણ વાંચો: ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી GUJCOST ભરતી 2022 સૂચના:

GUJCOST એ ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટની જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. આ ભરતી દ્વારા કુલ ૦૨ જગ્યાઓ ભરવાની છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ ૩૧-૧૦-૨૦૨૨ સુધીમાં અરજીઓ કરી શકે છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

Notification PDF Here