ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર PDF ડાઉનલોડ કરો ઓનલાઇન @eolakh.gujarat.gov.in

જન્મ પ્રમાણપત્ર: ગુજરાત સરકારે જન્મ અને મૃત્યુ (મરણ) પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા માટે eolakh.gujarat.gov.in પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે. કોઈપણ ગુજરાતનો નાગરિક આ પોર્ટલ દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર અને મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરી શકે છે. વિભાગ જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી કરી રહ્યું છે જે ગુજરાતના અધિકારક્ષેત્રમાંના વિસ્તારોમાં થાય છે અને પ્રમાણપત્રો જારી કરે છે.

Contents

જન્મ પ્રમાણપત્ર PDF

જન્મ પ્રમાણપત્ર PDF ડાઉનલોડ કરો ઓનલાઇન
Download Birth Certificate Online

આજકાલ તમામ સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ બની ગયો છે અને કોઈપણ ઓફિસની મુલાકાત લીધા વિના, કારણ કે બધી સેવાઓ ઓનલાઈન થઇ ગઇ છે, તમે મૂળભૂત ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને જાણો છો અને પછી બધી સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે. આ પ્રમાણપત્રને કોઈપણ હસ્તાક્ષરની જરૂર નથી. ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ તેને મંજૂરી છે. આ સાઇટ તમામ જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્રોની વિગતો પ્રદાન કરે છે જે સમગ્ર ગુજરાતમાં રજીસ્ટ્રાર દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે નોંધાયેલ અને ચકાસવામાં આવે છે.

ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર PDF ઓનલાઈન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

જો તમારું અથવા તમારું બાળકનું જન્મ પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ જાય તો તમે ગુજરાતમાં નવું પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડકરવા માંગો છો, કૃપા કરીને નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરો.

  • સૌપ્રથમ ગુજરાત સરકારની અધિકૃત વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે.
  • વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી “Download Certificate” પર ક્લિક કરો.
  • હવે નવું પૃષ્ઠ ખુલશે પછી નીચે સ્ક્રોલ કરો.
  • ત્યારબાદ, નીચે બોક્સમાં માહિતી દાખલ કરો.
  • અહીં તમે Application No. અથવા Mobile No. સિલેક્ટ કરી જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
  • માહિતી દાખલ કર્યા બાદ “Search Data” પર ક્લિક કરો.
  • ત્યારબાદ, તમારૂ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરી જન્મ પ્રમાણપત્રની PDF ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

જન્મ અને મરણ પ્રમાણપત્ર વિશે માહિતી:

જન્મની નોંધણીએ બાળકનો હક્ક છે અને તેની ઓળખ સ્થાપવા માટેનું પ્રથમ પગલું છે. જન્મ અને મરણ નોંધણી અધિનિયમ, ૧૯૬૯ હેઠળ રજીસ્ટ્રારને દરેક જન્મ અને મરણની જાણ કરવી ફરજીયાત છે. જો ઘરમાં બનાવ બન્યો હોય તો, રજિસ્ટ્રાર(જન્મ-મરણ)ને જન્મ અને મરણના બનાવની જાણ કરવાની જવાબદારી કુટંબના વડાની છે. હોસ્પિટલો, નર્સિંગહોમ, આરોગ્ય કેન્દ્રો, વગેરે ખાતે બનતાં જન્મ અને મરણના બનાવની સબંધિત રજીસ્ટ્રાર(જન્મ-મરણ)ને જાણ કરવાની જવાબદારી જે તે સંસ્થાના ઇનચાર્જ અધિકારીની છે. જન્મ કે મરણનો બનાવ જ્યાં બન્યો હોય તેજ વિસ્તારમાં તેની નોંધણી થાય છે. જન્મની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૧, મરણની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૨ અને મૃત જન્મની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૩નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો: તમારા ID પર કેટલા સિમ એક્ટિવ છે તે જાણો માત્ર 30 સેકંડમાં