ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 – સ્ટાફ નર્સ અને અન્ય જગ્યા માટે અરજી કરો

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022: જિલ્લા પંચાયત, ગીર સોમનાથ એ મેડિકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સ અને લેબ ટેકનિશિયન પોસ્ટ ની ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022

સૂચના ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 – સ્ટાફ નર્સ અને અન્ય જગ્યા માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ જિલ્લા પંચાયત, ગીર સોમનાથ
પોસ્ટનું નામ ૧.મેડિકલ ઓફિસર
૨. સ્ટાફ નર્સ
૩. લેબ ટેકનિશિયન
કુલ જગ્યા 07 પોસ્ટ
લાયકાત 12 પાસ, ગ્રેજ્યુએટ
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ સપ્ટેમ્બર 20/22, 2022
જોબ લોકેશન ગીર સોમનાથ
રાજ્ય ગુજરાત
સત્તાવાર સાઇટ https://www.ncdgirsomnath.in/

District Panchayat, Gir Somnath Recruitment 2022 Vacancy Details:

પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યા
મેડિકલ ઓફિસર 02
સ્ટાફ નર્સ 04
લેબોરેટરી ટેકનીશીયન 01

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • મેડિકલ ઓફિસર – MBBS
  • સ્ટાફ નર્સ – 12 પાસ + B.Sc. Nursing / GNM
  • લેબોરેટરી ટેકનીશીયન – 10+2 પાસ + DMLT

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ ના હોવી જોઈએ.

પગાર:

મેડિકલ ઓફિસર રૂ.60,000/-
સ્ટાફ નર્સ રૂ.13,000/-
લેબોરેટરી ટેકનીશીયન

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો: IOCL ભરતી 2022 – એન્જિનિયરિંગ આસિસ્ટન્ટ અને ટેકનિકલ એટેન્ડન્ટની જગ્યા માટે અરજી કરો

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 સૂચના:

ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયત, ગીર-સોમનાથ એ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ તારીખ અને સ્થળે હાજર રહી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ ૦૭ જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.