ઘરે બેઠા લર્નર લાયસન્સ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો @parivahan.gov.in

લર્નર લાયસન્સ PDF ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો: જો તમારા લર્નર લાયસન્સની હાર્ડ કોપી ખોવાઈ ગઈ હોય અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગઈ હોય, તો વહેલી તકે બીજી નકલ મેળવવી મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થાય તો ચિંતા કરશો નહીં. અહીં લર્નિંગ લાયસન્સની ડુપ્લિકેટ કોપી ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવાની પ્રક્રિયા છે. @parivahan.gov.in.

લર્નર લાઇસન્સ શું છે?

લર્નર લાયસન્સ એક અસ્થાયી લાઇસન્સ છે જે ફક્ત 6 મહિના સુધી માન્ય છે. તે મોટર વાહનોનું ડ્રાઇવિંગ શીખવા માટે જારી કરવામાં આવે છે. સ્વિમિંગ અને સાઇકલ ચલાવવાની જેમ, મોટર વાહન કેવી રીતે ચલાવવું તે જાણવું એ પણ આજકાલ જીવન કૌશલ્ય બની ગયું છે. 1988 નો મોટર વ્હીકલ એક્ટ જણાવે છે કે કોઈ નાગરિક માન્ય ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ ધરાવ્યા વિના જાહેર રસ્તા પર મોટર વાહન ચલાવી શકે નહીં.

લર્નર લાયસન્સ PDF ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો
Download Learner License PDF Online

આ પણ વાંચો: ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ PDF ડાઉનલોડ કરો

લર્નર લાયસન્સ PDF ઓનલાઈન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

  • સૌ પ્રથમ, Sarathi Parivahan ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો: https://sarathi.parivahan.gov.in/.
  • તમારું રાજ્યનું નામ પસંદ કરો.
  • હોમપેજ પર, ‘Learner License’ ટેબ પર ક્લિક કરો.
  • દેખાતા વિકલ્પોમાંથી, ‘Print Learner License (Form 3)’ પસંદ કરો.
  • હવે, Proceed બટન પર ક્લિક કરો.
  • હવે, તમારો અરજી નંબર અને જન્મ તારીખ સબમિટ કરો.
  • પછી, Submit બટન પર ક્લિક કરો.
  • છેલ્લે, તમારું લર્નર લાઇસન્સ (LL) PDF ડાઉનલોડ કરો.