જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022: સ્નાતક, અનુસ્નાતક માટે નોકરી

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022: જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ એ વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022
DHS Dahod Recruitment 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022

સૂચના જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ
કુલ જગ્યા 14 પોસ્ટ
લાયકાત સ્નાતક, અનુસ્નાતક માટે નોકરી
અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ ઓગસ્ટ 25, 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 04, 2022
જોબ લોકેશન દાહોદ
રાજ્ય ગુજરાત
દેશ ભારત
સત્તાવાર સાઇટ https://arogyasathi.gujarat.gov.in/

DHS Dahod Recruitment 2022 Vacancy Details:

  • એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ: 10 જગ્યા
  • એડોલેસન્ટ કાઉન્સેલર: 01 જગ્યા
  • સિક્લસેલ કાઉન્સેલર: 02 જગ્યા
  • સામાજિક કાર્યકર: 01 જગ્યા

આ પણ વાંચો: Jio નો 3 મહિનાનો નવો પ્લાન આવી ગયો, જાણો શું છે કિંમત અને કેટલી મડશે વેલેડિટી?

શૈક્ષણિક લાયકાત:

પોસ્ટ લાયકાત
એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ B.Com.
એડોલેસન્ટ કાઉન્સેલર M.S.W.
સિક્લસેલ કાઉન્સેલર
સામાજિક કાર્યકર

પગાર ધોરણ:

એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ ાસિક Rs.13,000/- િક્સ પગાર
એડોલેસન્ટ કાઉન્સેલર ાસિક Rs.16,000/- િક્સ પગાર
સિક્લસેલ કાઉન્સેલર
સામાજિક કાર્યકર માસિક Rs.15,000/- ફિક્સ પગાર

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઇએ.

આ પણ વાંચો: MDM સાબરકાંઠા ભરતી 2022: કોઓર્ડિનેટર અને સુપરવાઈઝરની જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • સત્તાવાર વેબસાઇટની મુજિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022 સૂચના ડાઉનલોડ કરો.લાકાત લો: https://arogyasathi.gujarat.gov.in/
  • જોબ નોટિફિકેશન પેજ પર ક્લિક કરો.
  • DHS દાહોદ એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ અને કાઉન્સેલર માટે શોધો અને પછી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ માટેની સંપૂર્ણ સૂચનાઓ વાંચો.
  • અરજી ફોર્મ ભરો
  • ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટઆઉટ લો.
  • અરજી કરવાની લિંક: અહીં ક્લિક કરો.

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022 નોટિફિકેશન:

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી (DHS) દાહોદ એ વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આ ભરતી 11 માસ કરાર આધારીત છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ 04-09-2022 સુધીમાં ઓનલાઇન અરજીઓ સબમીટ કરી શકે છે.

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી દાહોદ ભરતી 2022 સૂચના ડાઉનલોડ કરો.

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.