જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022 – કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર જગ્યા માટે અરજી કરો

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022: ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી ભરૂચ એ કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર ની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022

સૂચના જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022 – કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર જગ્યા માટે અરજી કરો
ઓર્ગેનાઇઝેશન નામ જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી-ભરૂચ
પોસ્ટનું નામ કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર
કુલ જગ્યા 15 પોસ્ટ
લાયકાત ગ્રેજ્યુએટ
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ ઓક્ટોબર 27, 2022
જોબ લોકેશન ભરૂચ
રાજ્ય ગુજરાત

DHS Bharuch Recruitment 2022 Vacancy Details:

  • Community Health Officer – 15 Posts

શૈક્ષણિક લાયકાત:

B.A.M.S/ GNM/ B.Sc. નર્સિંગ (વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો).

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર ૪૦ વર્ષ થી વધુ ના હોવી જોઈએ.

પગાર:

રૂ.25000/-

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

આ પણ વાંચો: 8 અને 10 પાસ માટે સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ રાજકોટ ભરતી 2022

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022 સૂચના:

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી, ભરૂચ એ કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર પોસ્ટ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એ તારીખ 27-09-2022 સુધીમાં અરજીઓ મોકલી શકે છે. આ ભરતીમાં કુલ ૧૫ જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.