8 પાસ માટે CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: વાંચો ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) એ જીડી કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા, ,સૂચના અને વધુ વિગતો નીચે આપેલ છે.

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

સૂચના 8 પાસ માટે CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: વાંચો ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન
CISF પૂર્ણ નામ સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ – CRPF
પોસ્ટનું નામ GD કોન્સ્ટેબલ
કુલ ખાલી જગ્યાઓ 400 પોસ્ટ્સ
પગાર રૂ 21700 થી રૂ. 69100
લાયકાત 8 પાસ
રેલીની તારીખ 10 થી 22 ઓક્ટોબર 2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://crpf.gov.in/

CRPF Constable Vacancy Details:

  • Bijapur – 128 Posts
  • Dantewada – 144 Posts
  • Sukma – 128 Posts

શૈક્ષણિક લાયકાત:

ઉમેદવારે ધોરણ 8th પાસ કરેલ હોવુ જોઇએ.

ઉંમર મર્યાદા:

ઉમેદવારની ઉંમર 18 વર્ષથી 28 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઇએ.

CRPF કોન્સ્ટેબલનો પગાર:

ઉમેદવારને રૂ. 21700 થી રૂ. 69100 આપવામાં આવશે.

ભૌતિક ધોરણો:

  • ઊંચાઈ – 153 સે.મી
  • છાતી – 74.5 સે.મી
  • વજન – ઊંચાઈના પ્રમાણમાં 10% ઓછું

શારીરિક કાર્યક્ષમતા:

રેસ – 24 મિનિટમાં 5 કિમી

આ પણ વાંચો: BOB ભરતી 2022: વિવિધ જગ્યા માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ આપેલ તારીખે અરજી ફોર્મ સાથે ઉલ્લેખિત સ્થાન પર જાણ કરવી જરૂરી છે અને દસ્તાવેજોની અસલ અને ફોટોકોપી નિયત ફોર્મેટમાં અરજી બોર્ડ દ્વારા સંબંધિત રેલી કેન્દ્રો પર ઇચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવશે.

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 સૂચના:

સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) GD કોન્સ્ટેબલની પોસ્ટ માટે 10 ઓક્ટોબરથી 22 ઓક્ટોબર 2022 દરમિયાન ભરતી રેલીઓનું આયોજન કરી રહ્યું છે. આ ભરતી માં કુલ ૪૦૦ જગ્યા પર ભરતી થવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર નોટિફિકેશન વાંચો.