આરોગ્ય કમિશ્નરેટ ગુજરાત ભરતી 2022: વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

આરોગ્ય કમિશ્નરેટ ગુજરાત ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન, આરોગ્ય કમિશ્નરેટ ગુજરાત એ ૧૧ માસના કરાર આધારિત વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે સૂચના બહાર પાડી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

આરોગ્ય કમિશ્નરેટ ગુજરાત ભરતી 2022
Commissionerate of Health Gujarat Recruitment 2022

આરોગ્ય કમિશ્નરેટ ગુજરાત ભરતી 2022

સૂચના આરોગ્ય કમિશ્નરેટ ગુજરાત ભરતી 2022: વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ
કુલ જગ્યા
લાયકાત પોસ્ટ મુજબ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 10, 2022
રાજ્ય ગુજરાત
દેશ ભારત
સત્તાવાર સાઇટ gujhealth.gujarat.gov.in

COH Recruitment 2022 Vacancy Details:

  1. પ્રોફેસર
  2. આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
  3. એસોસિયેટ પ્રોફેસર
  4. શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત:

કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

વય મર્યાદા:

65 વર્ષ.

આ પણ વાંચો: HNGU Recruitment 2022: 3749 વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

આરોગ્ય કમિશ્નરેટ ગુજરાત ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

બધા પાત્ર ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્યુના દિવસે સવારે 10.30 થી બપોરે 12.30 વાગ્યા સુધી રૂબરૂમાં અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાનું રહેશે. અરજદારે વેબસાઈટ: https://gujhealth.gujarat.gov.in/ પર ઈન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપતા પહેલા ખાલી જગ્યા તપાસવી પડશે.

Commissionerate of Health Gujarat Recruitment 2022 Notification:

COH ગુજરાત એ વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ 10-09-2022 સુધીમાં અરજીઓ કરી શકે છે.