ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022: ક્લેરિકલ આસિસ્ટન્ટ, આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર અને અન્ય જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022: ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીએ ક્લેરિકલ આસિસ્ટન્ટ, આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર અને અન્ય પોસ્ટની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022
CUG Recruitment 2022

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

સૂચના ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022: ક્લેરિકલ આસિસ્ટન્ટ, આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર અને અન્ય જગ્યાઓ માટે અરજી કરો
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ
કુલ ખાલી જગ્યા 27 પોસ્ટ
લાયકાત ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ
અરજી શરૂઆતની તારીખ ઓગસ્ટ 13, 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ઓગસ્ટ 23, 2022
રાજ્ય ગુજરાત
દેશ ભારતમાં નોકરી
સત્તાવાર સાઇટ https://cugujarat.ac.in/

Children’s University Jobs Vacancy Details:

પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યા
મદદનીશ રજીસ્ટ્રાર 02
એકાઉન્ટ ઓડિટર 01
PA થી VC 01
PA થી રજીસ્ટ્રાર 01
ગ્રાફિક ડિઝાઇનર 01
તપોવન કાઉન્સેલર 01
સિસ્ટમ મેનેજર કમ એનાલિસ્ટ 02
પુસ્તકાલય મદદનીશ 01
ચિત્રકાર 01
વહીવટી મદદનીશ 05
રિસેપ્શનિસ્ટ 01
ક્લેરિકલ આસિસ્ટન્ટ 10

શૈક્ષણિક લાયકાત:

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ સ્નાતકની ડિગ્રી, ફાઈન આર્ટમાં ડિપ્લોમા (ડ્રોઈંગ અને પેઈન્ટીંગ), સ્નાતકની એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી.

પગાર:

રૂ.15,000/- થી રૂ.40,000/-.

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી ઇમેઇલ કરવાનો રહેશે. Email: recruitment@cugujarat.ac.in.

CUG Recruitment 2022 Notification:

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી એ વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગતા હોય તે 23-08-2022 ના રોજ અથવા તે પહેલાં અરજીઓ મોકલી શકે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા કુલ 27 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે.

Central University of Gujarat (CUG) Recruitment 2022 Notification PDF