GSECL Admit Card 2022: વિદ્યુત સહાયક (JE) કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો

GSECL Admit Card 2022

GSECL Admit Card 2022: ગુજરાત રાજ્ય વિદ્યુત નિગમ લિમિટેડ (GSECL) એ વિદ્યુત સહાયક (જુનિયર ઈજનેર) પરીક્ષાના કોલ લેટર જાહેર કર્યા છે. ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી GSECL VS એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ … Read more