આધાર કાર્ડ ભરતી 2022: સેક્શન ઓફિસર અને અન્ય ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

આધાર કાર્ડ ભરતી 2022: યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) એ સેક્શન ઓફિસર અને અન્ય પોસ્ટની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા, ,સૂચના અને વધુ વિગતો નીચે આપેલ છે.

આધાર કાર્ડ ભરતી 2022

આધાર કાર્ડ ભરતી 2022

સૂચના આધાર કાર્ડ ભરતી 2022: સેક્શન ઓફિસર અને અન્ય ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો
UIDAI નું પૂર્ણ નામ યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા – UIDAI
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ
કુલ ખાલી જગ્યાઓ 26 પોસ્ટ
લાયકાત પોસ્ટ મુજબ
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ ઓક્ટોબર 27, 2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.uidai.gov.in/

UIDAI Recruitment 2022 Vacancy Details:

પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યાની સંખ્યા
નાયબ નિયામક 05
સેક્શન ઓફિસર 02
મદદનીશ વિભાગ અધિકારી 13
એકાઉન્ટન્ટ 03
જુનિયર ટ્રાન્સલેશન ઓફિસર 01
વરિષ્ઠ એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર 01
મદદનીશ એકાઉન્ટ ઓફિસર 01
કુલ 26

શૈક્ષણિક લાયકાત:

શૈક્ષણિક લાયકાત માટે જાહેરાત તપાસો.

ઉંમર મર્યાદા:

27-10-2022 ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર 56 વર્ષથી વધુ ના હોવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો: 12 પાસ માટે CISF માં 540 હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ASI ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

આધાર કાર્ડ ભરતી 2022 માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ uidai.gov.in પર જાઓ.
  • “UIDAI વિશે>>UIDAI સાથે કામ કરો>>ડેપ્યુટેશન/કોન્ટ્રેક્ટ” પર ક્લિક કરો
  • જાહેરાત શોધો “યુઆઈડીએઆઈ મુખ્યાલય, નવી દિલ્હી ખાતે પ્રતિનિયુક્તિ પરની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ખાલી જગ્યાનો પરિપત્ર અને યુઆઈડીએઆઈ, પ્રાદેશિક કાર્યાલય, લખનૌ ખાતે ડેપ્યુટેશન પરની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ખાલી જગ્યાનો પરિપત્ર”, જાહેરાત પર ક્લિક કરો.
  • સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો.
  • અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અને પછી યોગ્ય રીતે ફોર્મ ભરો.
  • છેલ્લી તારીખ પૂરી થાય તે પહેલાં આપેલા સરનામે મોકલો.

આધાર કાર્ડ ભરતી 2022 નોટિફિકેશન:

UIDAI એ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 27-10-2022 સુધીમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ આધાર કાર્ડ ભરતી 2022 માં કુલ 26 જગ્યાઓ ભરવાની છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.